Fryshuset

Ice Bitte och mobilkyla.se drivs av Tomas och Roger Wohlin på Wohlins Fryshus.

Hyrmobilkyla.se startades år 2007 och Ice Bitte är det senaste tillskottet. Köp is till årets alla tillställningar. Vi hoppas få vara din kyligaste leverantör för årets varmaste fester.

Ice ice baby.
Önskar Tomas och Roger.

iceman